Meny Stäng

Sidan är under uppbyggnad!

Det här finns för närvarande:

  • Sala Ångbageri. Läs om bageriets historia från 1902 och framåt. Årtal, berättelser, bilder & tidningsurklipp.
  • Sven Norling, Fredsgatan. En skrift sammanställd från Sven Norlings anteckningar och berättelser samt hans egna och andras foton från Fredsgatan.
  • Leo Meurman, IVAN AGUÉLI – sökare, sjukling och djurvän. En personlig betraktelse av förre överläkaren vid Sala lasarett, med.dr. Leo Meurman (1923-2002) om Ivan Aguélis manipulerande och hypokondriska sidor. Boken innehåller många intressanta iakttagelser, även om Leo Meurman ibland drar långtgående – och någon gång insinuanta – slutsatser rörande Ivan Aguélis karaktärsdrag.
  • Tidningsurklipp m.m. 2014-2019.

Tidigare utställningar och andra aktiviteter (läggs ut på hemsidan efter hand):

2021, 10 nov – 11 dec, Annick Baron & Gudrun Folker
2021, 13 okt – 6 nov, Farväl Silvervallen
2021, 18 aug – 11 sept, Owe Gidlöf och Åge Lindbeck
2021, 1 juli – 14 aug, Kyrkor i Sala kommun
2020, 4 nov – 2 dec, CarlOlof Pettersson och Knut Pierrou
2020, 10 juni – 8 aug, ALLT är MÖJLIGT
2020, 4 – 28 mars, 17 kvinnliga Salakonstnärer
2019, 6 nov – 7 dec, Erik Lisper & Bengt Caverin
2019, 12 juni – 11 aug, Motiv från Sala med omnejd

2014, 14 oktober, Andra utställningen
2014, 30 sept, Första utställningen