Meny Stäng

Sidan är under uppbyggnad!

Det här finns för närvarande:

  • Sala Ångbageri. Läs om bageriets historia från 1902 och framåt. Årtal, berättelser, bilder & tidningsurklipp.
  • Sven Norling, Fredsgatan. En skrift sammanställd från Sven Norlings anteckningar och berättelser samt hans egna och andras foton från Fredsgatan.
  • Leo Meurman, IVAN AGUÉLI – sökare, sjukling och djurvän. En personlig betraktelse av förre överläkaren vid Sala lasarett, med.dr. Leo Meurman (1923-2002) om Ivan Aguélis manipulerande och hypokondriska sidor. Boken innehåller många intressanta iakttagelser, även om Leo Meurman ibland drar långtgående – och någon gång insinuanta – slutsatser rörande Ivan Aguélis karaktärsdrag.
  • Tidningsurklipp m.m. 2014-2019.
  • Foton från utställningar och aktiviteter m.m. (kommer inom kort….)

Tidigare utställningar:

10 juni – 8 aug 2020, ALLT är MÖJLIGT
4 – 28 mars 2020, 17 kvinnliga Salakonstnärer