Meny Stäng

NU HALVA PRISET!
För en medlems räkning säljer vi konst, främst av
EDVARD CEDERLING

—————–
Övriga konsten till salu

 Medlemmar 200 kr/st
Icke medlemmar 400 kr/st

Föreningen Avlidna Salakonstnärers Sällskap har ambitionen att äga något/några konstverk av varje avliden Salakonstnär. Vi får många gåvor och gör också en del egna inköp. Vår samling växer, så vi vill gärna dela med oss till andra utan att göra någon vinst på försäljningen.  Några verk är också av konstnärer som inte varit bosatta i Sala kommun.  

Vi värderar inte konstverken/konstnärerna inbördes, utan vill ge dig möjlighet att förvärva konst till ett bra pris.

  • Vi säljer aldrig konstverk som vi fått som gåva utan att fråga givaren. Det kan då röra sig om att vi äger många konstverk av en och samma konstnär.
  •  I några fall är priset högre än 200/400 kr (då är priset angivet). Det är konst som vi förmedlar från våra medlemmar och då säljaren själv sätter priset. 
  • Konstverken säljs i befintligt skick, d.v.s. med den patina och de skavanker som äldre bilder och ramar erhållit genom åren. 

Övriga konsten till salu hittar du här.

Ring eller maila Thomas Kumlin, 072-933 20 10, thomas.kumlin@salakonst.se, så kommer ni överens om hämtning och betalning.