Meny Stäng

Verksamhetsberättelse 2014-2015          Verksamhetsberättelse 2016          Verksamhetsberättelse 2017          Verksamhetsberättelse 2018

Verksamhetsberättelse 2019          Verksamhetsberättelse 2020        Verksamhetsberättelse 2021        Verksamhetsberättelse 2022


Vi startade som en studiecirkel i september 2014, men redan under hösten insåg vi att vi inte skulle hinna gå igenom samtliga avlidna Salakonstnärer, varför vi den 11 november 2014 beslöt att bilda föreningen Avlidna Salakonstnärers Sällskap.

I föreningens stadgar § 1 ingår bland annat följande: Föreningen har till ändamål att samla in och dokumentera fakta om framlidna hel- eller deltidsverksamma konstnärer som under sin levnad helt eller delvis varit bosatta i Sala kommun. I detta syfte vill föreningen exempelvis anordna utställningar, studiecirklar och andra sammankomster.


Lite fakta (juni 2021):

Vi har sammanlagt närmare 200 konstnärer i våra rullor, varav vi dokumenterat över 100 på ca 1 000 A4-sidor som dels finns i sju pärmar på Ångbageriet och i pärmar vid våra utställningar på Caféet i Kulturkvarteret Täljstenen, dels efter hand läggs in på den här hemsidan under Avlidna Salakonstnärer.

Vi har genomfört över 50 utställningar med över 1 100 konstverk sedan starten i september 2014.

Vi har dokumenterat ca 5 000 konstverk, främst genom föreningens egen fotografering vid utställningarna samt vid våra besök i privata hem, på företag, museer, Sala kommun, församlingshem, äldreboenden och offentlig konst, men även anhörigas/tavelägarnas foton, reproduktioner i böcker och tidningar m.m. samt fotografier från museer och auktionsfirmor.

Vi har ytterligare ett stort antal konstverk som vi känner till men ännu inte hunnit fotografera.

2014-2018 har utställningarna ägt rum på Ångbageriet, men från och med 2019 även i Caféet, Kulturkvarteret Täljstenen.


Bli medlem – vi behöver ditt stöd för att kunna fortsätta utställningar och efterforskningar!